Centrul de Transfer Tehnologic APARS
CTT APARS

Centrul de Transfer Tehnologic APARS

este un rezultat al eforturilor membrilor fondatori și asociați ai Asociației pentru Antreprenoriat și Responsabilitate Socială si a partenerilor din ecosistemul public-privat, în abordarea provocărilor existente la nivelul spațiului cibernetic ce impun dezvoltarea activității de cercetare dezvoltare și inovare în acest domeniu și necesitatea intensificării activităților de transfer tehnologic la nivel regional și național.

Suntem motivați de: 

 1. facilitarea comercializării rezultatelor cercetării cu potențial de piață în folosul public
 2. recrutarea, recompensarea și reținerea resursei umane de înaltă calitate 
 3. construirea de legături strânse între pilonii sistemului cvadruplu helix
 4. generarea de venituri pentru cercetare și educație suplimentară și, implicit, creșterea economică regională

Despre noi

Centrul de Transfer Tehnologic APARS este o infrastructură de inovare și transfer tehnologic, ce funcționează din 2021, în cadrul Asociației pentru Antreprenoriat și Responsabilitate Socială, prin care desfășoară activități în industria Tehnologia informațiilor și comunicațiilor, spațiu și securitate. 

Misiunea Centrului de Transfer Tehnologic APARS este de a crea un mediu favorabil inovării în domeniul TIC prin desfășurarea de activități de transfer tehnologic care să stimuleze colaborarea actorilor din sistemul cvadruplu helix. 

Scopul Centrului de Transfer Tehnologic APARS este de a valorifica rezultatelor cercetării cu potențial de piață pentru dezvoltarea comportamentului inovativ în cadrul autorităților/ instituțiilor publice, mediului de afaceri, mediului academic și de cercetare și ONG-uri și prin urmare, extinderea capacității de cercetare, dezvoltare, inovare și transfer tehnologic la nivel regional și național. 

Obiectivele Centrului APARS sunt următoarele:

pe termen scurt și mediu

 • Recunoașterea Centrului ca furnizor de servicii de cercetare și inovare în domeniul IT&C, pe termen scurt în subdomeniul Securității cibernetice. 
 • Atragerea de parteneri regionali și naționali aliniați cu misiunea Centrului. 
 • Obținerea acreditării provizorii și ulterior a titlului de „entitate a infrastructurii”
 • Diseminarea rezultatelor cercetării-dezvoltării realizate ori de câte ori există posibilitatea
 • Realizarea de cursuri orientate spre formarea cercetătorilor privind protejarea și licențierea rezultatelor cercetării acestora
 • Crearea de parteneriate între unități cu profil de cercetare-dezvoltare și IMM-uri. 
 • Implicarea studenților interesați de activități de cercetare-dezvoltare în activitățile desfășurate de Centru. 
 • Documentarea științifică și tehnologică permanentă în domeniul IT&C

pe termen lung

 • Creșterea ofertei de servicii de transfer tehnologic în raport cu nevoile identificate la nivelul mediului public și a celui privat. 
 • Creșterea numărului de personal de cercetare-dezvoltare implicat în activitățile Centrului
 • Consolidarea culturii antreprenoriale și digitale prin promovarea activităților de cercetare dezvoltare în domeniul IT&C. 

Domenii și subdomenii de activitate

Domeniile și subdomeniile de specializare inteligentă în care Centrul de Transfer Tehnologic APARS își desfășoară activitatea sunt în cadrul industriei Tehnologia informațiilor și comunicațiilor, spațiu și securitate, sectorul Informații și Comunicații: 

Regiunea Nord-Est

TIC

 • Cybersecurity
 • Trasabilitate și big data
 • Dezvoltare de noi produse TIC hardware & software și soluții de testare

Agroalimentar & Industria lemnului

 • Smart-farming

Sănătate

 • e-health

Turism

 • Soluții TIC pentru turism

Național

Economie digitală

 • Învățare automată
 • Securitate cibernetică
 • AI de încredere

Viață sănătoasă

 • eHealth

Economie verde și sigură

 • Agricultura 4.0

Activități desfășurate

Activități specifice

 • Prezentarea, diseminarea și promovarea rezultatelor cercetărilor științifice și de dezvoltare tehnologică de vârf, inclusiv prin intermediul unei platforme dedicate;
 • Organizare activități de mentorat/ vizite de informare;
 • Facilitarea și organizarea practicii studentesti la firmele partenere;
 • Sprijinirea creării de companii noi (startup-uri); 
 • Organizarea în parteneriat cu stakeholderii interesați de evenimente științifice, (mini) expoziții cu rezultate ale cercetării sau invenții, evenimente de brokeraj, infoday-uri pentru participarea la apelurile lansate prin programele cadru ale UE sau programe de CDI cu finanțare internațională sau națională etc.;
 • Realizare de sisteme software;

Activități de consultanță 

 • Informare tehnologică; 
 • Servicii de asistență în afaceri pentru inovare și transfer tehnologic;
 • Servicii de asistență și consultanță pentru realizarea de modele experimentale și prototipuri;
 • Realizarea de studii de fezabilitate și studii tehnice;
 • Asistența agenților economici și, în special, a întreprinderilor mici și mijlocii pentru:
  • Informare cu privire la prioritățile naționale, regionale și locale;
  • Obținerea de fonduri în cadrul unor programe naționale și internaționale;
  • Identificarea partenerilor din mediul universitar și de cercetare.

DIRECTOR CTT APARS

Image
Alboaie Sînică
DIRECTOR CTT APARS
are peste 20 de ani de experiență ca antreprenor, ca dezvoltator de software, manager tehnic și ca cercetător în domenii precum sisteme distribuite, integrare software, confidențialitate și tehnologii blockchain.

CONSILIUL EXECUTIV din CTT APARS

Image
Micliuc Cristian-Adrian
Reprezentant membru fondator APARS - Heaven Solutions 2005
Image
Alboaie Lenuța
Reprezentant membru fondator APARS - Axiologic
Image
Scutelnicu Andrei
Reprezentant membru asociat APARS - Virtual CodeArt

CONSILIUL ȘTIINȚIFIC

Image
Ignat Anca
Conf. Univ. Dr.
Universitatea ``Al. I. Cuza`` din Iași - Facultatea de Informatică
Expertiza în Computer Vision, Procesarea Imaginilor Digitale, Calcul Numeric
Image
Nițu Cornel
Eau de Web
Expertiza în Open Data, Product Development, Business development, Earth Observation, Cloud computing
Image
Pop Horia Florin
Prof. Univ. Dr.
Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca
Expertiză în Fuzzy Sets and Systems, Soft Computing, Inteligență Computațională, Inteligență Artificială, Sisteme Robuste de Analiza Datelor

DEPARTAMENTUL DE CERCETARE-INOVARE

Image
Alboaie Lenuța
Prof. Univ. Dr.
Universitatea ``Al. I. Cuza`` din Iași, Facultatea de Informatica
Expertiza în Distributed Systems, Cloud Computing, Emerging Internet Based Technologies, Knowledge Representation, Social Trust
Image
Comșa Ciprian Romeo
Conf. Univ. Dr.
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, Facultatea de Electeronică, Telecomunicații și Tehnologia Informției
Expertiza în Tehnologii pentru Sisteme Electronice de Control în Autovehicule, Tehnologii de telecomunicații, Algoritmi de Localizare, Comunicații Inter-vehiculare, Inteligența Artificială Aplicată în Domeniile Autovehiculelor și a Telecomunicațiilor
Image
Căruntu Constantin Florin
Prof. Univ. Dr.
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, Facultatea de Automatică și Calculatoare
Expertiza în Sisteme de Control în Rețea, Sisteme de Control Distribuite, Controlul Sistemelor Auto, Strategii Avansate de Control, Vehicule Autonome, Infrastructură Inteligentă
Image
Damian Catalin
Conf. Univ. Dr.
Universitatea Tehnică ``Gh. Asachi`` Iași, Facultatea de Inginerie Electrica, Energetica si Informatica Aplicata
Expertiză în măsurări electrice și electronice, senzori, IoT, programare, procesarea numerică a semnalelor
Image
Herghelegiu Paul Corneliu
Conf. Univ. Dr.
Universitatea Tehnică ``Gh. Asachi`` Iași, Facultatea de Automatică și Calculatoare
Expertiză în Vizualizarea Științifică a Datelor, Computer Graphics, Procesarea Imaginilor
Image
Hulea Mircea
Conf. Univ. Dr.
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, Facultatea de Automatică și Calculatoare
Expertiza în Rețele Neuronale Bazate pe Impulsuri (spiking neural networks), Sisteme Embedded, Comunicații Optice (optical wireless communications), Ingineria Calculatoarelor
Image
Iftene Adrian
Prof. Univ. Dr.
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Informatică
Expertiza în Inteligenta Artificiala: Medical Domain, Augmented and Virtual Reality, Multimedia Retrieval; Lingvistica Computationala, Software Evolution, Dezvoltare condusa de Model (MDD)
Image
Ignat Anca
Conf. Univ. Dr.
Universitatea ``Al. I. Cuza`` din Iași, Facultatea de Informatică
Expertiza în Computer Vision, Procesarea Imaginilor Digitale, Calcul Numeric
Image
Panu Andrei
Lect. Univ. Dr.
Universitatea ``Al. I. Cuza`` din Iași, Facultatea de Informatică
Expertiza în rețele de calculatoare, tehnologii Web, Cloud Computing
Image
Petic Mircea
Cercet. Științific dr.
Institutul de Matematică și Informatică „Vladimir Andrunachievici”, Chișinău
Expertiză în procesarea limbajului natural, tehnologii de elearning, sisteme inteligente, programarea orientată pe obiecte, programarea funcțională, managementul proiectelor de IT, criptografie
Image
Pop Horia Florin
Prof. Univ. Dr.
Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Facultate de Informatică
Expertiză în Fuzzy Sets and Systems, Soft Computing, Inteligență Computațională, Inteligență Artificială, Sisteme Robuste de Analiza Datelor
Image
Posea Vlad
Conf. Univ. Dr.
Universitatea Politehnica București, Facultatea de Automatică și Calculatoare
Expertiză în Open Data, Knowledge Representation, Competence Modeling, Product development.
Image
Scutelnicu Andrei
Drd.
Universitatea ``Al. I. Cuza`` din Iași, Facultatea de Informatică
Expertiză în Inteligență artificială, Lingvistică computaționala, Administrare rețele
Image
Vaida Mircea
Prof. Univ. Dr.
Universitataea Tehnică din Cluj-Napoca
Expertiză în Procesări de imagini medicale, Securitate, Educație alternativă și Robotică

DEPARTAMENTUL ADMINISTRATIV

Image
Lina Diana
Manager de Inovare
Image
Zosim Oana
Manager Marketing și PR

DEPARTAMENTUL TEHNIC

Image
Aioanei Adrian
Image
Baran Bogdan

PARTENERI

Image
Image
Bodrug Ion
Președinte ACETI
Asociația Obștească pentru Dezvoltarea Comunicațiilor Electronice și Tehnologiilor Inovaționale
Image
Image
Dinga Alexandrina
Președinte executiv al Asociației CIVICA
Asociația pentru Dezvoltare, Transparență și Participare Publică „Civica”
Image
Image
Cardasim Florin
Co-fondator
Codecamp Romania
Strongbytes
Image
Image
Postolache Andrei
Co-fondator
TBNR.ac

Ia legătura cu noi!

CONTACTEAZĂ-NE

Adresa: 

Municipiul Iași, Str. Vasile Pogor nr. 6, et. 1, birou nr. 4, jud. Iași

Email:

office.apars@gmail.com

Tel:

0742.112.712